• Elimp d.o.o. Beograd

GE Druck "Air Data Test Set" proizvodi

Drukov "Air Data Test Set" čine proizvodi koji imaju posebno mesto u vazdušnom saobraćaju. Kako se tehnologija razvija, broj vazduhoplova koji se nalaze na nebu u istom trenutku raste svakodnevno. Danas, negde oko pet hiljada putnickih aviona nalazi se u vazduhu u svakome trenutku. U ovim uslovim nema mesta ni za najmanje greske. Drukovi ADTS proizvodi imaju veliku ulogu u održavanju nivoa bezbednosti vazdušnog saobraćaja. Koriste se od strane avio mehaničara širom sveta, kao i od strane raznih avio-kompanija kako bi se izvršila kalibracija uređaja u pilotskoj kabini.