• Elimp d.o.o. Beograd

DIFFU-THERM

"Dye Penetrant System Red / White"

DIFFU-THERM Penetrant Developer Cleaner Cistac Razvijac Elimp Beograd

DIFFU-THERM "Dye Penetrant System Red / White" je napravljen sa tečnošću koja se može isprati vodom i sadrži: "Penetrant red" BDR - L   (Penetrant), "Developer"  BEA  (Razvijač) i "Cleaner"  BRE  (Čistač). Prednost ovog sistema je u tome što korisnik lako može da primeti kada je penetracija gotova. Period penetracije zavisi od temperature testiranaj. Na nižoj temperaturi tečnost će isparavati duže te će sama penetracija trajati duže. Nakon što se nanese Razvijač, proces razvijanja je završen tek kada se Razvijač osuši. Scvi proizvodi su odobreni u skladu sa DIN EN ISO 3452 part 2. Više informacija možete naći OVDE.